Teksta izmērs

Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds...

Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds
Un citam nemūžam tur neiekļūt,
Jo šajā zemē man šūpulis kārts,
Un šajā zemē man atdusēt būs.
      Man dvēsele pilna Latvijas mežiem,
      Kas savām galotnēm apvāršņus skauj,
      Un ezeru, upju ūdeņiem ziliem,
      Kas mežus un laukus apvij un kļauj.
Man dvēsele pilna Latvijas pļavām,
Kur jāņzāļu smaržā noreibt un zust,
Un jūras šalkām, spirgtām un sāļām,
Kur varu mūžības lielumu just.
      Man dvēsele pilna Latvijas sniegiem,
      Kas zemei sniedz mieru un atpūtu,
      Ar rudeņa zeltu un sēņu priekiem,
      Un ziedoņa brīnišķo skaistumu.
Man dvēsele pilna Latvijas debesīm,
Kas skaistas kā pasaka pāri mums -
Vai cīruļa treļļi, vai pārslu putenis,
Vai krāšņais dardedzes starojums.
      Ir Latvijas pilna man dvēsele visa,
      Un mainīt to iespējams nava,
      Jo Latvijas vārds manu asiņu ritā
      Un manos sirdspukstos zvana.

 Inguna Būmane-Lūse

Lasīts 2946 reizes