Teksta izmērs

No kuras puses vēji nepūstu ar...

No kuras puses vēji nepūstu ar’
Un kāda izloksne ausīs man neskanētu,
Visu šīs zemes valodu dzirdu svētu.
Kurp,kādos ceļos es arī nestaigātu,
Gar vijīgo Gauju,gar Daugavu kluso,
Gar zvīļošā Rāznas ezera malu,
Vai Salacas jūras šalkoņā vēsā,-
Visur zem kājām dzimteni jūtu,
It kā sen,sen jau to pazinis būtu.
Un kādus ļaudis es nesatiktu gan,
Visi tie sendzirdēti izliekas man:
Vai piebaldzēns kustīgs,garš un līks,
Vai zemgaliets bagats un patvaldīgs,
Vai Vidzemes jaunava romantiska,
Vai lauku kalps no Dundagas puses,-
Viss,viss mani sveic kā leģendas klusa
Un dziļi vārds kāds dveselē auklējas,
Kā daiņu dziedājums jaukās atskaņās.
Sirds klusa kā birze tiek,skaidra kā strauts,-
Visu to,visu par Latviju sauc.
Jānis Akuraters

Lasīts 2901 reizes